Huishoudens terughoudend met bestedingen

In november werd door huishoudens 2,7 procent minder besteed aan goederen en diensten dan in november 2008. In oktober bedroeg de afname 2,5 procent. De consumptie ligt al bijna een jaar onder het niveau van een jaar eerder. De consumptiecijfers zijn gecorrigeerd voor prijsveranderingen en veranderingen in de samenstelling van koopdagen.

De bestedingen aan diensten waren 1,3 procent lager dan in november 2008. Aan goederen werd 4,3 procent minder uitgegeven. De afname was bij de diensten iets kleiner en bij de goederen wat groter dan in oktober.

Het gasverbruik drukte de consumptie in november sterk. Dit hing samen met het zachte weer. De invloed van het lagere gasverbruik op de totale consumptie is ruim een half procentpunt. Aan duurzame goederen werd in november ook veel minder uitgegeven dan een jaar eerder. Een uitzondering hierbij waren de hogere bestedingen van huishoudens aan nieuwe auto’s. De consumptie van voedings- en genotmiddelen nam licht af. Deze uitgaven liggen al anderhalf jaar onder het niveau van dezelfde maand een jaar eerder.

Binnenlandse consumptie door huishoudens (koopdaggecorrigeerd volume)

Binnenlandse consumptie door huishoudens (koopdaggecorrigeerd volume)

Meer cijfers staan in het dossier Conjunctuur.