Voortijdig schoolverlaten en ziekenhuisopnamen

De hier gepresenteerde cijfers over voortijdig schoolverlaten zijn niet vergelijkbaar met de door het Ministerie van OC&W en CBS gepubliceerde cijfers over voortijdig schoolverlaters (vsv-ers). Laatstgenoemde cijfers gaan namelijk over de jaarlijkse doorsnede van de populatie schoolverlaters. In het huidige artikel wordt uitgegaan van een populatie die in 1993/’94 startte in het voortgezet onderwijs en waarvan is weergegeven hoe groot het aandeel is dat na 15 jaar onderwijs geen diploma heeft behaald.