Ziekenhuisopnamen mede oorzaak van voortijdig schoolverlaten bij vwo'ers

Vwo-leerlingen die te maken hebben gehad met een of meer ziekenhuisopnamen, hebben een grotere kans de middelbare school zonder diploma te verlaten dan vwo’ers die niet in het ziekenhuis werden opgenomen.  Bij alle andere (middelbare) schoolsoorten hadden ziekenhuisopnamen geen invloed.

Meeste schoolverlaters bij vbo

Van de leerlingen die in 1993 in de brugklas zaten en tot en met 2008 zijn gevolgd in hun schoolloopbaan, is 10 procent uiteindelijk zonder diploma van de middelbare school gegaan.  Voortijdig schoolverlaten kwam in deze volgperiode het vaakst voor bij het vbo en het minst vaak bij mavo-leerlingen. Van de vwo’ers verliet krap 8 procent de school voortijdig.

Bij elk schooltype verlieten jongens vaker dan meisjes en oudere brugklassers vaker dan jongere brugklassers voortijdig de school. Ook was de ongediplomeerde uitstroom van leerlingen van lage sociaaleconomische komaf groter dan van leerlingen van hogere komaf.

Aandeel voortijdige schoolverlaters per type opleiding, 1993-2008

Aandeel voortijdige schoolverlaters per type opleiding, 1993-2008

Verhoogde kans alleen bij vwo’ers

Vwo-leerlingen met een of meerdere ziekenhuisopnamen, hadden een 1,5 keer zo grote kans op schoolverlaten dan vwo-leerlingen zonder een ziekenhuisopname. Dit effect staat geheel los van sociaaleconomische komaf, geslacht en leeftijd bij aanvang van de vwo-opleiding.  Bij leerlingen van het vbo, de mavo en de havo waren ziekenhuisopnamen niet van invloed op voortijdig schoolverlaten.

Risico op voortijdig schoolverlaten vwo’ers, 1993-2008 

Risico op voortijdig schoolverlaten vwo’ers, 1993-2008

Aantal opnamen en opnameduur belangrijk

Hoe langer de opnameduur en hoe meer ziekenhuisopnamen, hoe groter bij vwo-ers de kans is om zonder diploma af te haken. Leerlingen met opnamen die langer dan 9 dagen duurden, hadden een bijna 2,5 keer zo grote kans op schoolverlaten dan leerlingen zonder een ziekenhuisopname. Bij leerlingen met meer dan 3 ziekenhuisopnamen was deze kans meer dan 4 keer zo groot.

Ferdy Otten, Tanja Traag, Mirjam van Heesch (Universiteit Maastricht) en Hans Bosma (Universiteit Maastricht)

Bron: Ziekenhuisopnamen gedurende adolescentie en voortijdig schoolverlaten