Uitvoer bijna terug op niveau jaar eerder

Het volume van de uitvoer van goederen was in november 2 procent kleiner dan een jaar eerder. In oktober was dit nog 6 procent. De geringe afname in november komt ook doordat de uitvoer in november 2008 voor het eerst flink lager was. Het volume van de invoer nam in november met ruim 8 procent af. Ook dit is minder laag dan in voorgaande maanden. Deze volumecijfers zijn gecorrigeerd voor werkdageffecten.

Volgens de Exportradar van januari zijn de omstandigheden voor de Nederlandse export minder ongunstig dan een maand eerder. Na een lange periode waarin de omstandigheden verslechterden, is de situatie vanaf mei 2009 geleidelijk verbeterd.

De waarde van de goederenuitvoer kwam uit op 27,5 miljard euro. Dat is ruim 5 procent minder dan een jaar eerder. De invoerwaarde daalde met bijna 8 procent tot 24,5 miljard euro. Het handelsoverschot bedroeg daarmee 3,1 miljard euro. Dit is 0,5 miljard euro meer dan in november 2008.

De invoerwaarde van industriële producten, machines en transportmiddelen nam fors af. Bij de uitvoerwaarde zit de krimp meer bij de grondstoffen en minerale brandstoffen. De uitvoer naar EU-landen nam sterk af, maar de uitvoer naar niet-EU-landen was voor het eerst in lange tijd hoger dan een jaar eerder. De invoer uit niet-EU-landen nam juist iets sterker af dan die uit EU-landen.

Mede als gevolg van lagere prijzen van aardgas en chemische producten waren de invoerprijzen 2 procent en de uitvoerprijzen 6 procent lager dan een jaar eerder. De ruilvoet van de buitenlandse goederenhandel is daarmee ten opzichte van november 2008 flink verslechterd.

Uitvoer goederen (volume)

Uitvoer goederen (volume)

Meer cijfers staan op de themapagina Internationale handel.