Inflatie iets hoger

De inflatie bedroeg in december 1,1 procent. Dit is 0,1 procentpunt meer dan in november. Al vijf maanden op rij is de inflatie toegenomen. De inflatie wordt berekend uit de stijging van de consumentenprijsindex (CPI) ten opzichte van dezelfde maand een jaar eerder.

De lichte toename van de inflatie in december komt vooral door de ontwikkeling van de benzineprijzen. De prijzen aan de pomp waren in december 17 procent hoger dan een jaar eerder.In november was er ook een toename, maar deze was met 11 procent veel minder groot. De prijzen van kleding hadden een inflatieverlagend effect.

Vervoer droeg met een bijdrage van 0,5 procentpunt bijna de helft bij aan de inflatie in december. Hogere prijzen bij de horeca droegen 0,2 procentpunt bij en duurdere alcoholhoudende dranken en tabak samen 0,1 procentpunt. Voedingsmiddelen en alcoholvrije dranken waren goedkoper dan een jaar eerder. Dit drukte de inflatie met 0,1 procentpunt.

Om de inflatie tussen de lidstaten van de Europese Unie (EU) te kunnen vergelijken worden geharmoniseerde prijsindices (HICP) berekend. Volgens deze methode had Nederland in december een inflatie van 0,7 procent. Eurostat, het Europees statistisch bureau, berekende voor de eurozone een inflatie in december van 0,9 procent. Daarmee ligt de Nederlandse inflatie voor het eerst in ruim een jaar onder het gemiddelde in de eurozone.

Inflatie

Inflatie

Meer cijfers staan op de themapagina Prijzen.