Laagopgeleiden pessimistischer over vinden van werk

In het derde kwartaal van 2009 waren er ruim 40 duizend personen die graag betaald werk wilden, maar die er niet naar gezocht hadden omdat ze de kans op succes gering achtten. Dit zijn er 5 duizend meer dan een jaar eerder. Vooral laagopgeleiden zochten niet actief naar werk.

Ruim 800 duizend mensen willen betaald werk

In het derde kwartaal van 2009 wilden ruim 800 duizend personen, die niet tot de werkzame beroepsbevolking behoorden, betaald werk hebben voor twaalf uur of meer per week. Zij worden ook wel het onbenut arbeidsaanbod genoemd.

Onder hen waren bijna 400 duizend werklozen, oftewel mensen die actief zoeken en direct beschikbaar zijn voor werk. Daarnaast waren ruim 150 duizend personen niet direct beschikbaar voor een baan. Dat kan bijvoorbeeld zijn doordat ze eerst een studie moeten afronden.

De rest van het onbenut arbeidsaanbod bestaat uit mensen die wel beschikbaar zijn, maar niet actief naar werk zoeken. Hiertoe behoorden ook de ruim 40 duizend zogenaamde ontmoedigden. Zij zochten niet naar werk omdat ze daar weinig resultaat van verwachten.

Personen die werk willen van tenminste twaalf uur per week, derde kwartaal 2009

Personen die werk willen van tenminste twaalf uur per week, derde kwartaal 2009

Meer ontmoedigden in economisch slechte tijden

Het aantal ontmoedigden nam in het derde kwartaal van 2009 met ruim 13 procent toe ten opzichte van een jaar eerder. Het aantal ontmoedigden groeit in tijden van economische teruggang, zoals eerder in de periode 2003 – 2005. Ontmoedigden geven aan dat ze de kans op het vinden van een baan gering achten. Mogelijk gaan ze in betere tijden wel weer op zoek.

Ontwikkeling aantal ontmoedigden

Ontwikkeling aantal ontmoedigden

Vooral meer laagopgeleiden verwachten geen baan te vinden

Er zijn meer vrouwen dan mannen die besluiten om niet te zoeken naar werk omdat ze daarvan weinig resultaat verwachten. Tussen het derde kwartaal van 2008 en dat van 2009 namen beide groepen met ongeveer hetzelfde aantal toe. De grootste toename doet zich echter voor bij de laagopgeleiden. Bijna zes van de tien ontmoedigden is laagopgeleid. Een jaar eerder was dit nog vier van de tien.

Ontmoedigden naar enkele kenmerken

Ontmoedigden naar enkele kenmerken

Lian Kösters en Kasper Leufkens

Bron: StatLine, Beroepsbevolking; binding arbeidsmarkt