Fors minder banen

  • In derde kwartaal 140 duizend banen minder dan een jaar eerder
  • Ook sterke krimp ten opzichte van tweede kwartaal
  • Veel minder banen in de marktsector, groei in de collectieve sector
  • Loonkostenstijging 1,8 procent
  • Feitelijke loonstijging blijft achter bij CAO-loonstijging

In het derde kwartaal van 2009 waren er 140 duizend banen van werknemers minder dan in het derde kwartaal van 2008. Dit is de grootste daling in meer dan 25 jaar. Vergeleken met het tweede kwartaal waren er, rekening houdend met seizoensinvloeden, 50 duizend banen minder. De loonkosten per arbeidsjaar waren 1,8 procent hoger dan een jaar eerder. Dit blijkt uit cijfers van het CBS.

In het derde kwartaal waren er bijna 7,9 miljoen banen. Dit zijn er 1,7 procent minder dan een jaar eerder. Veruit de grootste daling trad op in de zakelijke dienstverlening waar het aantal banen met 101 duizend afnam. De daling bestaat voor het overgrote deel uit uitzendbanen via uitzendbureaus. Deze branche ving hiermee de eerste zware klap op van het banenverlies.

Ook in de industrie, bouw, handel, horeca en transport loopt het banenverlies nu duidelijk op. In de collectieve sector echter houdt de groei van het aantal banen aan, met 46 duizend. Het grootste deel van deze groei zit in de zorg, met een plus van 33 duizend vergeleken met een jaar eerder. Het verlies aan banen wordt beperkt door de deeltijd-WW. Werknemers die onder de deeltijd-WW regeling vallen tellen voor hun volledige baan mee als werknemer.

In vergelijking met het tweede kwartaal kromp het aantal banen met 0,6 procent. Deze krimp is een fractie kleiner dan die in het tweede kwartaal. Dit is het derde kwartaal op rij met banenverlies. Ook hier geldt dat de marktsector krimpt en de collectieve sector groeit. Het banenverlies in het derde kwartaal treedt op bij een licht herstel van de economie. De werkgelegenheid in Nederland reageert met vertraging op omslagen in de conjunctuur.

De lonen van werknemers per arbeidsjaar waren in het derde kwartaal 1,8 procent hoger dan in hetzelfde kwartaal van 2008. Deze stijging is kleiner dan in het tweede kwartaal toen de lonen met 2,6 procent toenamen. De feitelijke loonstijging van 1,8 procent blijft achter bij de CAO-loonstijging van 2,3 procent. Teruggang van variabele beloningselementen zoals bonussen, provisies en overwerkvergoedingen speelt een rol. De loonkosten per arbeidsjaar waarin ook de werkgeverspremies zijn opgenomen stegen met 1,8 procent even hard als de lonen. De werkgeverspremies voor pensioenen gingen omhoog, die voor werkloosheid en de zorgverzekering omlaag.

De PDF bevat het volledige persbericht inclusief tabellen en grafieken.