4 duizend jongeren naar Halt vanwege vuurwerk

In 2008 zijn 4 duizend jongeren naar Bureau Halt verwezen wegens een vuurwerkdelict. Dit is bijna een vijfde van de Halt-jongeren in 2008.

Jongensdelict

Van de jongeren die wegens vuurwerk bij Halt terecht kwamen, was 95 procent een jongen. Ter vergelijking: van alle jeugd die in 2008 naar Halt werd verwezen, was drie kwart een jongen. Vuurwerkdelicten zijn dus typisch jongensdelicten.

Gemiddeld worden 6 op de 1 000 jongens naar Halt verwezen in verband met vuurwerk. Turkse jongens blijken zo’n verwijzing opvallend vaker te krijgen. Van elke 1 000 jongens van Turkse herkomst kregen er in 2008 namelijk 12 een Halt-verwijzing vanwege vuurwerk. Bij autochtone jongens waren dit er krap 6 op de 1 000.

Turkse jongens blijken ook op iets jongere leeftijd in verband met vuurwerk een Halt-verwijzing te krijgen. De meest voorkomende leeftijd waarop Turkse jongens hiervoor naar Halt werden verwezen lag in 2008 namelijk op 13 jaar, bij autochtone jongens op 14 jaar.

Halt-jongens wegens vuurwerk, 2008

Halt-jongens wegens vuurwerk, 2008

Rob Kessels

Bron: StatLine, Halt-jongeren naar soort delict, geslacht, leeftijd en herkomst