Consument minder somber

Consumenten zijn minder pessimistisch. Het consumentenvertrouwen verbeterde van -14 in november naar -11 in december. De stemming is in de loop van het jaar gestaag verbeterd. Dit komt vooral doordat consumenten minder negatief oordelen over het economisch klimaat.

Samenstelling Consumentenvertrouwen

Samenstelling Consumentenvertrouwen

Het oordeel over het economisch klimaat verbeterde in december met 7 punten en kwam uit op -19. De consument keek minder somber terug op de economische situatie in de afgelopen maanden dan in november. Ook de stemming over de toekomstige economische situatie werd positiever. Van de vijf deelvragen van het consumentenvertrouwen is dit de enige waar er meer optimisten zijn dan pessimisten.

De koopbereidheid van consumenten veranderde nauwelijks. Deze deelindicator schommelt al enkele maanden rond de -6. De kijk van consumenten op hun eigen financiële situatie in de afgelopen twaalf maanden verslechterde licht, die op de eigen financiële situatie in het komend jaar bleef onveranderd. Het oordeel over de vraag of de tijd gunstig is voor het doen van grote aankopen verbeterde iets.

Consumentenvertrouwen, seizoengecorrigeerd

Consumentenvertrouwen, seizoengecorrigeerd

Meer cijfers staan in het dossier Conjunctuur.