Afname uitvoer kleiner

Het volume van de uitvoer van goederen was in oktober bijna 6 procent kleiner dan een jaar eerder. In september was dit nog bijna 8 procent. Het volume van de invoer nam in oktober met ruim 11 procent af. Deze volumecijfers zijn gecorrigeerd voor werkdageffecten.

Volgens de exportradar van december zijn de omstandigheden voor de Nederlandse export licht verbeterd. Na een lange periode waarin de omstandigheden verslechterden, is de situatie vanaf mei geleidelijk verbeterd.

De waarde van de goederenuitvoer kwam uit op 27,9 miljard euro. Dat is ruim 16 procent minder dan een jaar eerder. De invoerwaarde daalde met ruim 18 procent tot 24,1 miljard euro. Het handelsoverschot bedroeg daarmee 3,8 miljard euro, nagenoeg evenveel als in oktober 2008.

De in- en uitvoerwaarde van minerale brandstoffen nam fors af, die van voeding en dranken veel minder. Net als in voorgaande maanden nam de uitvoer naar EU-landen veel sterker af dan de uitvoer naar niet-EU-landen.

Mede als gevolg van lagere prijzen van aardgas en aardolieproducten waren de invoerprijzen ruim 5 en de uitvoerprijzen bijna 9 procent lager dan een jaar eerder. De ruilvoet van de buitenlandse goederenhandel is daarmee ten opzichte van oktober 2008 verslechterd.

Uitvoer goederen (volume)

Uitvoer goederen (volume)

Meer cijfers staan op de themapagina Internationale handel.