Ruim 70 duizend vluchtelingen in Nederland

Op 1 januari 2008 woonden er ruim 70 duizend vluchtelingen in Nederland. Bijna negen op de tien zijn in 2002 of eerder naar Nederland gekomen. Het overige deel heeft zich hier tussen 2003 en 2007 gevestigd. Dat blijkt uit onderzoek dat het Centraal Bureau voor de Statistiek uitvoerde in opdracht van Vluchtelingenwerk Nederland.

Vooral veel vluchtelingen uit Afghanistan en Irak

Ruim 18 procent van de vluchtelingen die op 1 januari 2008 in Nederland woonden, was afkomstig uit Afghanistan. Zij zijn veelal gevlucht voor de Taliban, die eind jaren negentig steeds machtiger werden. Ook uit Irak zijn veel mensen naar Nederland gevlucht, vooral voor het regime van de Baa’thpartij.

Aantal vluchtelingen naar herkomstland, 1 januari 2008

Aantal vluchtelingen naar herkomstland, 1 januari 2008

Eind jaren negentig kwamen er veel vluchtelingen uit Angola, de voormalige Sovjet-Unie en voormalig Joegoslavië naar Nederland. In het Afrikaanse Angola woedde eind jaren negentig een burgeroorlog. Ook in de republieken van de voormalige Sovjet-Unie was het toen onrustig. Nadat in het Servische deel van voormalig Joegoslavië een conflict was opgelaaid, vluchtten in 1999 ruim 2 duizend inwoners van voormalig Joegoslavië naar Nederland. Dat was zes keer zo veel als een jaar eerder.

Mannen oververtegenwoordigd onder vluchtelingen

Van alle vluchtelingen in Nederland in 2008 was zo’n 60 procent man. Voor bijna alle herkomstlanden was het aantal mannelijke vluchtelingen in 2008 hoger dan het aantal vrouwelijke. Uitschieters waren Sierra Leone en Soedan: van de vluchtelingen uit deze landen waren bijna drie op de vier man. Onder vluchtelingen uit de voormalige Sovjet-Unie waren nagenoeg even veel mannen als vrouwen.

Aandeel mannelijke en vrouwelijke vluchtelingen naar herkomstland, 1 januari 2008

Aandeel mannelijke en vrouwelijke vluchtelingen naar herkomstland, 1 januari 2008

Vluchtelingen wonen verspreid over Nederland

In 2008 kwam de spreiding van vluchtelingen over Nederland redelijk overeen met die van de totale bevolking. Bijna de helft woonde in het westen van het land. Vluchtelingen uit Soedan, China en Afghanistan woonden vaker in het westen, terwijl vluchtelingen uit de voormalige Sovjet-Unie, voormalig Joegoslavië, Sierra Leone en Somalië zich vaker in het zuiden hadden gevestigd.

Ivo Gorissen en Nicol Sluiter

Bron: Integratiebarometer Vluchtelingenwerk 2008; Belangrijke uitkomsten en toelichting