Flexibele baan

Het arbeidscontract is van beperkte duur en/of de werknemer is niet voor een vast overeengekomen aantal uren in dienst.

Werknemers met een flexibel dienstverband kunnen nader worden onderscheiden naar de aard van het arbeidscontract:

  • uitzendkrachten;
  • oproepkrachten of invalkrachten;
  • overig flexibel.

In dit artikel gaat het steeds om werknemers met een baan van minimaal 12 uur per week.