Minder krantenabonnementen

In 2008 gaf 50 procent van de Nederlanders aan dat hun huishouden een krantenabonnement had. In 1997 was dat nog 62 procent.

Sterkste daling bij 25-45-jarigen

In 2008 was het aandeel personen in een huishouden met een krantenabonnement het kleinst onder de 25- tot 45-jarigen. Deze groep heeft ook de sterkste daling ten opzichte van 1997. Mogelijk zijn veel 25- tot 45-jarigen het nieuws gaan volgen via internet of de gratis dagbladen die sinds enkele jaren beschikbaar zijn.

Aandeel personen in een huishouden met krantenabonnement naar leeftijd

Aandeel personen in een huishouden met krantenabonnement naar leeftijd

Kleiner aandeel abonnementen voor alle opleidingsniveaus

Onder hoger opgeleiden is het aandeel krantenabonnementen in het algemeen hoger dan onder personen met een lagere opleiding. Daarbij valt op dat Nederlanders met mavo als hoogst behaalde opleiding in zowel 1997 als 2008 vaker deel uitmaakten van een huishouden met een krantenabonnement dan Nederlanders met havo, mbo of vwo. Voor alle opleidingsniveaus is het aandeel personen in een huishouden met een krantenabonnement sinds 1997 stevig afgenomen.

Aandeel personen in een huishouden met krantenabonnement naar opleidingsniveau

Aandeel personen in een huishouden met krantenabonnement naar opleidingsniveau

Bij stellen vaker een krant in huis

Paren, al dan niet met kinderen, hadden in 2008 duidelijk vaker een krantenabonnement dan alleenstaanden en eenoudergezinnen. Van de paren zonder kinderen had 61 procent een abonnement op een dagblad. Bij eenoudergezinnen was dat slechts 24 procent.

Aandeel personen in een huishouden met krantenabonnement naar huishoudenstype

Aandeel personen in een huishouden met krantenabonnement naar huishoudenstype

Weinig abonnees in de grote steden

In de grote steden zijn duidelijk minder huishoudens op een dagblad geabonneerd dan daarbuiten. In 2008 maakte 62 procent van de personen in niet-stedelijke gebieden deel uit van een huishouden met een krantenabonnement, tegen 38 procent van de personen in zeer stedelijke gebieden.

Aandeel personen in een huishouden met krantenabonnement naar stedelijkheid

Aandeel personen in een huishouden met krantenabonnement naar stedelijkheid

Vinodh Lalta en Henk Swinkels
 
Bron: StatLine, Media en ICT; gebruik televisie, krant, pc en internet