Daling energieverbruik vermindert uitstoot koolstofdioxide

In de eerste acht maanden van 2009 is ruim 4 procent minder energie verbruikt dan in dezelfde periode van 2008. Hierdoor is ook de uitstoot van koolstofdioxide gedaald.

Minder energie verbruikt

Er is vooral minder aardolie en steenkool verbruikt. Het verbruik van aardolie was bijna 7 procent lager, dat van steenkool 8 procent. Het aardgasverbruik daalde met minder dan 1 procent. De afname van het energieverbruik was het sterkst in de ijzer- en staalindustrie en het wegtransport, de sectoren die vooral in de eerste helft van 2009 sterk leden onder de economische crisis.

Energieverbruik eerste acht maanden van 2009

Energieverbruik eerste acht maanden van 2009

Uitstoot koolstofdioxide gedaald

De uitstoot van koolstofdioxide is in de eerste acht maanden van 2009 met ruim 4 procent gedaald. Dit komt overeen met een daling van circa 7 miljard kg op jaarbasis. Drie kwart van de daling werd gerealiseerd in de industrie en de energiesector, een kwart in het wegtransport. Transportbedrijven hebben ruim 6 procent minder dieselolie verbruikt, doordat zij minder kilometers hebben gereden. De uitstoot van koolstofdioxide door het wegverkeer is hierdoor met ruim 4 procent afgenomen.

Uitstoot van koolstofdioxide

Uitstoot van koolstofdioxide

Kyotodoelstelling

Nederland moet in de periode 2008-2012 volgens het Kyotoprotocol de uitstoot van broeikasgassen gemiddeld per jaar met 6 procent ten opzichte van 1990 hebben teruggebracht. In 2008 lag de uitstoot 3 procent onder het niveau van 1990.

Die afname is niet het gevolg van een daling van de uitstoot van koolstofdioxide maar van het terugdringen van de uitstoot van de andere broeikasgassen, lachgas, methaan en fluorgassen. De uitstoot van koolstofdioxide ligt ook in de eerste acht maanden van 2009 nog boven het niveau van 1990.

Met de  bereikte daling in 2009 komt de gemiddelde jaardoelstelling in 2009 (min 6 procent) binnen handbereik. De economische crisis helpt dus een beetje mee om de Kyotodoelstelling te realiseren.

Kees Olsthoorn en Otto Swertz

Bron: