Aantal faillissementen vrijwel onveranderd

In november werden 530 faillissementen van bedrijven en instellingen (exclusief eenmanszaken) uitgesproken. Dit zijn er vrijwel even veel als in oktober. Vergeleken met november 2008 waren er ruim 100 faillissementen meer.

Het aantal in een bepaalde maand uitgesproken faillissementen hangt nauw samen met het aantal zittingsdagen van de rechtbank in die maand. Dit kan van maand tot maand sterk fluctueren. Voor een beter beeld van de ontwikkeling wordt daarom doorgaans gekeken naar de ontwikkeling van het voortschrijdend driemaandsgemiddelde van het aantal faillissementen.

In november lag het voortschrijdend driemaandsgemiddelde op 563. Dit is ongeveer even hoog als in oktober. Van april tot en met september schommelde het gemiddelde nog rond de 600, nadat het in het voorgaande halfjaar zeer sterk was gestegen.

Faillissementen van bedrijven en instellingen (excl. eenmanszaken)

Faillissementen van bedrijven en instellingen (excl. eenmanszaken)

Meer cijfers staan op de themapagina Veiligheid en recht.