Minder buitenlands vrachtverkeer op Nederlandse wegen

In 2008 reden buitenlandse vrachtauto’s en trekkers 800 miljoen kilometer op de Nederlandse wegen. Dat is 2 procent minder dan in 2007. De totale op het Nederlandse wegennet afgelegde afstand daarentegen groeide in 2008 met 2 procent naar 127 miljard kilometer.

Totale vrachtverkeer groeide licht

In 2008 kwam een einde aan de sterke toename van het verkeer van buitenlandse vrachtauto’s en trekkers op het Nederlandse wegennet. Tussen 2004, toen de Europese Unie werd uitgebreid, en 2007 groeide de afstand die buitenlandse vrachtvoertuigen in Nederland aflegden met 31 procent.

Van het totale vrachtverkeer in Nederland kwam 11 procent voor rekening van buitenlandse voertuigen. Hoewel de buitenlandse vrachtvoertuigen minder kilometers aflegden, groeide het totale vrachtverkeer op de Nederlandse wegen in 2008 wel (1 procent). Alleen in het laatste kwartaal was er minder vrachtverkeer dan een jaar eerder.

Ontwikkeling door vrachtauto’s in Nederland afgelegde afstand ten opzichte van een jaar eerder

Ontwikkeling door vrachtauto’s in Nederland afgelegde afstand ten opzichte van een jaar eerder

Grootste groei voor bestelauto’s

In 2008 groeide de totale op het Nederlandse wegennet afgelegde afstand met 2 procent. Het verkeer door bestelauto’s nam het sterkst toe. In 2008 legden deze voertuigen 18 miljard kilometer af. Dat is 3 procent meer dan in 2007.

Het aandeel van buitenlandse voertuigen in het totale wegverkeer is sinds 1990 vrij constant en bedroeg in 2008 bijna 3 procent.

Aandeel in op Nederlandse wegen afgelegde afstand naar voertuigtype, 2008

Aandeel in op Nederlandse wegen afgelegde afstand naar voertuigtype, 2008

Personenautoverkeer constant gegroeid

In 2008 nam ook het aantal kilometers dat Nederlandse personenauto’s aflegden toe, met 2 procent. Sinds 2003 is het aantal kilometers van personenauto’s met 8 procent gestegen. Deze stijging gaat gepaard met een constante groei van het aantal personenauto’s, dat in dezelfde periode ook met 8 procent toenam. Het gemiddelde aantal afgelegde kilometers per auto is sinds 2003 bijna niet veranderd.

Ontwikkeling aantal personenauto’s en afgelegde kilometers

Ontwikkeling aantal personenauto’s en afgelegde kilometers

Ger Moritz

Bronnen: