Zakelijke dienstverleners verwachten toename omzet

Het aantal ondernemers in de zakelijke dienstverlening dat een toename van de omzet verwacht is in november groter dan het aantal dat een afname voorziet. Weliswaar was het saldo (+6 procent) iets kleiner dan in oktober (+10 procent), maar duidelijk groter dan in de eerste acht maanden van dit jaar. Over de gerealiseerde omzet in de voorgaande drie maanden rapporteerde per saldo 17 procent een afname.

De zakelijke dienstverleners oordeelden in november iets positiever over de toekomstige werkgelegenheid in hun branche dan in oktober. Desondanks verwacht per saldo 26 procent van hen nog altijd dat de personeelssterkte in de komende drie maanden zal afnemen. In oktober gaf nog 31 procent een verwachte krimp aan. Ondernemers in de uitzendbranche en de schoonmaakbranche waren positiever dan vorige maand.

De ondernemers gaven aan dat het economisch klimaat voor hun onderneming in de afgelopen drie maanden is verslechterd. Het aantal ondernemers dat een verslechtering opgaf was wel iets kleiner dan in oktober. Hoewel deze indicator al vanaf oktober 2008 een duidelijk negatief saldo laat zien, krabbelt het de laatste maanden langzaam op.

Bij de ontwikkelingen en verwachtingen in de zakelijke dienstverlening kunnen seizoenseffecten een rol spelen. Vanwege de beperkte lengte van de reeksen wordt hier nog niet voor gecorrigeerd.

Verwachte omzet zakelijke dienstverlening 

Verwachte omzet zakelijke dienstverlening

Meer cijfers staan in het dossier Conjunctuur.