Nederlandse vaarwegen belangrijk voor goederentransport

Nederland beschikt over ruim 6 duizend kilometer aan vaarwegen. Daarmee heeft ons land na Finland en Duitsland de meeste lengte aan vaarwegen van de Europese Unie. Deze vaarwegen worden ook intensief benut: van alle EU-landen transporteert Nederland de meeste goederen via de binnenwateren.

1,5 duizend kilometer hoofd(transport)vaarweg

Ruim 500 kilometer van het Nederlandse vaarwegennetwerk bestaat uit hoofdtransportassen die de verbinding vormen tussen Rotterdam en Amsterdam en het achterland Duitsland en België voor zwaar transport. Het gaat daarbij om vaarwegen zoals de Waal, het Amsterdam-Rijnkanaal en de Schelde-Rijnverbinding.

Daarnaast beschikt Nederland over bijna 900 kilometer hoofdvaarwegen. Deze vormen verbindingen tussen de provincies en worden zowel voor het nationale als het internationale transport gebruikt. Belangrijke hoofdvaarwegen zijn de Maas, Lek, IJssel en het IJsselmeer.

De overige vaarwegen vormen een netwerk binnen de provincies. Deze kleinere vaarwegen liggen voornamelijk in het noorden en westen van ons land.

Vaarwegen in Nederland, 2009

Vaarwegen in Nederland, 2009

Bron: Rijkswaterstaat DVS, Kadaster en CBS.

Helft Europese vaarwegen in Finland, Duitsland en Nederland

De Europese Unie heeft in totaal bijna 41 duizend kilometer vaarweg. Alleen Finland en Duitsland hebben meer lengte aan vaarwegen dan Nederland. Finland met zijn vele meren beschikt over ruim 8 duizend kilometer vaarweg. Duitsland heeft bijna 7 duizend kilometer. Samen zijn de drie landen goed voor ruim de helft van het totale aantal kilometer aan vaarwegen binnen de Europese Unie.

Nederland vervoert meeste goederen over binnenwateren

Van alle landen van de Europese Unie vervoert Nederland de meeste goederen over de binnenlandse wateren. In 2006 ging het om 318 miljoen ton. Dat komt neer op ruim 30 procent van het totale Nederlandse goederenvervoer (excl. zee- en luchtvaart). Duitsland dat na Nederland het meest gebruik maakt van zijn vaarwegen voor zijn goederentransport, kwam niet hoger dan 243 miljoen ton, oftewel 12 procent van de totaal vervoerde vracht. Finland heeft nauwelijks transport van goederen over binnenwater.

Binnenlands goederenvervoer (excl. zee- en luchtvaart) van EU-landen, die minimaal 0,5 miljoen ton via de vaarwegen vervoeren, naar transportmiddel, 2006

Goederenvervoer van EU-landen, die minimaal 0,5 miljoen ton via de inlandse vaarwegen vervoeren, naar transportmiddel, 2006

Hans Visser

Bron: