Meer staatsbezit, meer dividend

Door de financiële crisis zag de rijksoverheid zich eind 2008 genoodzaakt in te grijpen bij een aantal banken en verzekeraars. Deze interventie leidde onder meer tot een sterke toename van het bezit aan staatsaandelen. Een gevolg hiervan is dat de overheid in 2009 meer dividend ontvangt.

Kapitaalinjectie van 37 miljard euro

In oktober 2008 verwierf de Nederlandse overheid het volledige eigendom van ABN Amro Bank en Fortis Bank Nederland. Kort daarna verkreeg de overheid opnieuw aandelen door kapitaalinjecties in ING, Aegon en SNS Reaal.

De ingrepen in deze vijf ondernemingen vertegenwoordigen een waarde van ruim 37 miljard euro. De balanswaarde van de portefeuille staatsaandelen steeg hierdoor tot bijna 90 miljard euro.

Aandelenbezit

Aandelenbezit

Dividend hoger

In het eerste halfjaar van 2009 ontving de overheid 3,2 miljard euro dividend uit de aandelen in ondernemingen, waarvan 0,6 miljard euro uit de nieuw verworven aandelen. De dividenduitkeringen waren 40 procent hoger dan in het eerste halfjaar van 2008.

Dividend

Dividend

Samenstelling aandelenbezit

Begin 2009 bezat de rijksoverheid aandelen in meer dan dertig vennootschappen en negen organisaties voor ontwikkelingssamenwerking. Een 100 procent belang heeft het rijk in circa vijftien vennootschappen waaronder De Nederlandsche Bank, de Nederlandse Gasunie, de Nederlandse Spoorwegen en ABN Amro Bank. De rijksoverheid heeft een meerderheidsbelang onder meer in de Luchthaven Schiphol. Geen van de huidige aandelen van het rijk is genoteerd op de beurs.

Laurens Cazander

Bron: StatLine, Rijk; financiële positie conform ESR95 standen