Werkloosheid raakt ook allochtonen hard

In het derde kwartaal van 2009 was de werkloosheid onder niet-westerse allochtonen bijna 11 procent. Een jaar eerder was dat nog 8 procent. De gevolgen van de economische teruggang zijn vooral groot voor niet-westerse mannen en jongeren.

Werkloosheid naar herkomst

Werkloosheid naar herkomst

Hogere werkloosheid niet-westerse allochtonen

In het derde kwartaal van 2009 was de werkloosheid onder niet-westerse allochtonen ruim tweeënhalf keer zo hoog als onder autochtonen. De werkloosheid is ook onder autochtonen gestegen, maar de toename was niet zo groot als bij de niet-westerse allochtonen: bijna 3 procentpunt meer dan in het derde kwartaal van 2008 voor niet-westerse allochtonen tegen 1,2 procentpunt voor autochtonen.

Ontwikkeling werkloosheid naar herkomst

Ontwikkeling werkloosheid naar herkomst

Werkloosheid niet-westerse mannen gestegen 

Onder niet-westers allochtone mannen was de werkloosheid in het derde kwartaal van 2009 bijna 4 procentpunt hoger dan een jaar eerder. Onder niet-westerse vrouwen was dit 2 procentpunt. Voor zowel niet-westers allochtone vrouwen als mannen kwam de werkloosheid in het derde kwartaal uit op bijna 11 procent. Bij autochtonen was de stijging minder groot. De werkloosheid onder zowel autochtone mannen als vrouwen was slechts 1 procentpunt hoger dan in het derde kwartaal van 2008.

Ontwikkeling werkloosheid naar herkomst, geslacht en leeftijd, derde kwartaal 2009

Ontwikkeling werkloosheid naar herkomst, geslacht en leeftijd, derde kwartaal 2009

Meer werkloosheid niet-westers allochtone jongeren

Onder niet-westerse allochtonen is de werkloosheid het hoogst onder de 15- tot 25-jarigen. De werkloosheid groeide in een jaar tijd met ruim 5 procentpunt tot 19 procent. Ook onder de autochtonen hadden jongeren de hoogste werkloosheid. Bij de autochtone 15- tot 25-jarigen was de werkloosheid 3 procentpunt hoger dan een jaar eerder.

Lian Kösters

Bronnen: