Ruim een op de drie werknemers wil doorwerken tot 65 jaar

Eind vorig jaar gaf ruim een derde van de werknemers aan te willen doorwerken tot hun 65e. De bereidheid om daarna te blijven werken is echter een stuk minder groot. Slechts 12 procent van de werknemers is daartoe bereid. Iets meer dan de helft geeft aan niet na hun 65e door te willen werken.

Animo onder hoogopgeleiden het grootst

In 2008 wilde 36 procent van de werknemers van 15 tot 65 jaar tot hun 65e werkzaam blijven. Ongeveer 35 procent wilde zo lang niet doorwerken en de rest gaf aan het niet te weten. In 2005 was nog maar 21 procent bereid te werken tot 65 jaar. Hoogopgeleide werknemers willen vaker doorwerken dan laag- en middelbaar opgeleide werknemers. In 2008 wilde 41 procent van de hoogopgeleide werknemers dit, tegen 34 procent van de laag- tot middelbaar geschoolde werknemers.

Iets meer dan de helft van de hogeropgeleiden denkt hun werk daadwerkelijk te kunnen blijven uitvoeren tot hun 65e jaar. Laag- en middelbaar opgeleiden geven juist vaker aan dat lichter werk ertoe kan bijdragen dat ze langer kunnen doorwerken.

Bereidheid tot doorwerken tot en na 65 jaar en in staat om werkzaam te blijven naar opleidingsniveau, eind 2008

Bereidheid tot doorwerken tot en na 65 jaar en in staat om werkzaam te blijven naar opleidingsniveau, eind 2008

Weinig werknemers bereid ook na 65 door te werken

Ruim een op de tien werknemers wil ook na 65 jaar werkzaam blijven. De hoogopgeleiden willen dit wat vaker: zo’n 15 procent tegen 10 procent van de laag- en middelbaar opgeleiden. Daarnaast geven mannen vaker aan te willen doorwerken na hun 65e dan vrouwen: 14 tegenover 9 procent van de werknemers. In de bouw, de industrie en de gezondheidszorg is de animo om tot op hoge leeftijd werkzaam te blijven het laagst.

Bereidheid tot doorwerken tot en na 65 jaar naar bedrijfstak, eind 2008

Bereidheid tot doorwerken tot en na 65 jaar naar bedrijfstak, eind 2008

Behoefte aan lichter werk bij hoge werkbelasting

Werknemers met een hoge lichamelijke of psychosociale arbeidsbelasting, zoals emotioneel zwaar werk of ongewenst gedrag door collega's, denken minder vaak dat ze tot hun 65e door kunnen werken. Daarnaast gaven ze vaker aan dat lichter werk ertoe zou kunnen bijdragen dat ze hun werk langer voortzetten.

Marjolein Korvorst en Jannes de Vries

Bron:
Door willen/kunnen werken naar opleidingsniveau, werknemers in Nederland, 15-64 jaar, 2008 

StatLine, Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden, willen/kunnen doorwerken naar geslacht

StatLine, Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden, willen/kunnen doorwerken naar bedrijfstak

TNO-onderzoek naar oudere werknemers en langer doorwerken

Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden 2008

Downloads