Consumenten optimistisch over toekomstige economie

De stemming onder consumenten is verbeterd. Het consumentenvertrouwen steeg van -19 in oktober naar -14 in november. Consumenten dachten veel positiever over de economie in de komende twaalf maanden. Met de stijging in november zet de opgaande lijn in het vertrouwen, die begon in april, door.

Samenstelling Consumentenvertrouwen

Samenstelling Consumentenvertrouwen

De consumenten waren in november positief over de toekomstige economische situatie. Deze deelindicator verbeterde 24 punten en kwam uit op 9. In oktober waren de consumenten nog flink pessimistischer geworden over de economie in de komende twaalf maanden. Het oordeel verslechterde toen met 20 punten. Over de economische situatie in de afgelopen twaalf maanden bleven de consumenten zeer negatief, al verbeterde deze deelindicator wat ten opzichte van oktober.

De koopbereidheid van consumenten veranderde nauwelijks en bleef licht negatief. Hun oordeel over de eigen financiële situatie in de komende twaalf maanden verslechterde licht. Over de vraag of de tijd gunstig is voor het doen van grote aankopen en over de eigen financiële situatie in de afgelopen twaalf maanden dachten consumenten hetzelfde als in oktober.

Consumentenvertrouwen, seizoengecorrigeerd

Consumentenvertrouwen, seizoengecorrigeerd

Meer cijfers staan in het dossier Conjunctuur.