Opstarten onderneming in Nederland gaat relatief snel

Vergeleken met de meeste andere landen kunnen nieuwe bedrijven in Nederland over het algemeen redelijk vlot worden opgericht. Het tijdsbeslag en het aantal te doorlopen procedures voor het opstarten van een nieuwe onderneming zegt wat over hoe nieuw ondernemerschap met regelgeving wordt geconfronteerd. De visualisatie ‘Opstarten nieuwe onderneming’ geeft hiervan een beeld in 20 referentielanden, waaronder Nederland.

Aantal benodigde dagen voor het opstarten van een nieuwe onderneming

Aantal benodigde dagen voor het opstarten van een nieuwe onderneming

Aankomend ondernemer snel aan de slag in Nederland

In Nederland worden nieuwe bedrijven over het algemeen sneller opgericht dan in de meeste andere landen. Het aantal opstartdagen voor een bedrijf bedroeg in Nederland in 2008 gemiddeld 10 dagen. Dat is nauwelijks anders dan in 2003. In Spanje duurde het in 2008 gemiddeld 47 dagen om een onderneming op te richten, terwijl een aankomend ondernemer in Australië al na 2 dagen aan de slag kon. In de meeste landen nam de opstarttijd tussen 2003 en 2008 af. Canada is hierop een uitzondering.

Aantal procedures voor het opstarten van een nieuwe onderneming

Aantal procedures voor het opstarten van een nieuwe onderneming

Aantal procedures in Nederland gemiddeld

Het aantal procedures bij het opstarten van een nieuwe onderneming is in geen enkel land toegenomen. Het gaat uitsluitend om procedures die vooraf en na oprichting voor alle ondernemingen benodigd zijn. Procedures die specifiek zijn voor een bepaalde branche of bedrijfstak, blijven buiten beschouwing. In 2008 was het aantal benodigde procedures in Nederland met 6 gemiddeld ten opzichte van de overige referentielanden. Deze middenpositie is sinds 2003 nagenoeg ongewijzigd gebleven.

Opstartprocedure Canada en Australië minst tijdrovend en meest laagdrempelig

Het aantal opstartdagen in combinatie met het aantal procedures maken vooral Canada en Australië het meest aantrekkelijk voor startende ondernemers. Een relatief vlotte start kan ook worden gemaakt vlak over de Nederlandse grens, in België en Denemarken.

Marcel van Wijk

Bronnen: