Minder faillissementen

In oktober werden 500 faillissementen van bedrijven en instellingen (exclusief eenmanszaken) uitgesproken. Dit zijn er 130 minder dan in september dit jaar. Vergeleken met oktober 2008 was het aantal faillissementen nog wel een stuk hoger.

Het aantal in een bepaalde maand uitgesproken faillissementen hangt nauw samen met het aantal zittingsdagen van de rechtbank in die maand. Dit kan van maand tot maand sterk fluctueren. Voor een beter beeld van de ontwikkeling wordt daarom doorgaans gekeken naar de ontwikkeling van het voortschrijdend driemaandsgemiddelde van het aantal faillissementen.

In oktober lag het voortschrijdend driemaandsgemiddelde op 550. In de zes maanden daarvoor schommelde het gemiddelde rond de 600.

Faillissementen van bedrijven en instellingen (excl. eenmanszaken)

Faillissementen van bedrijven en instellingen (excl. eenmanszaken)

Meer cijfers staan op de themapagina Veiligheid en recht