Kwart miljoen Oost-Europeanen in Nederland

Op 1 januari 2009 woonden er een kwart miljoen mensen van Oost-Europese herkomst in Nederland. Dat is bijna vier keer zo veel als tijdens de val van de Berlijnse Muur op 9 november 1989, vandaag precies twintig jaar geleden.

Aantal Oost-Europeanen in Nederland op 1 januari naar herkomstland

Aantal Oost-Europeanen in Nederland op 1 januari naar herkomstland

Groeiend aantal asielzoekers

De val van de Muur leidde tot een groeiend aantal asielzoekers uit vooral Polen, Roemenië en de voormalige Sovjet-Unie. Ook voor veel Oost-Duitsers werd het na 9 november 1989 mogelijk om naar West-Europa te emigreren. Tussen 1988 en 1990 steeg het aandeel van Oost-Duitsers in de totale Duitse immigratie van 4 naar 8 procent. Van de Duitsers in Nederland zijn er ongeveer 8 duizend geboren in het voormalige Oost-Duitsland (exclusief Berlijn).

Aandeel van Oost-Duitsers in de totale immigratie van Duitsers, 1986-2008

Aandeel van Oost-Duitsers in de totale immigratie van Duitsers, 1986-2008

Oorlogen leidden tot meer immigranten

Na de val van de Muur leidden andere historische gebeurtenissen tot een verdere toename van het aantal Oost-Europeanen in Nederland. Door het oorlogsgeweld dat eind 1991 losbarstte in voormalig Joegoslavië, verdubbelde het aantal (voormalig) Joegoslaven in Nederland tussen 1992 en 1995 naar bijna 50 duizend.

Door de oorlog in Tsjetsjenië, die eind 1999 begon, kwamen er in de eerste jaren van deze eeuw veel asielzoekers uit de voormalige Sovjet-Unie naar Nederland.

Verdere toename door groei Europese Unie

De uitbreiding van de Europese Unie per 1 mei 2004 met tien voornamelijk Oost-Europese landen had een forse toename van het aantal immigranten uit die regio tot gevolg. Het aantal Polen in Nederland verdubbelde tussen 2004 en 2009 zelfs naar bijna 70 duizend. De immigranten uit de nieuwe lidstaten komen veelal als arbeidsmigrant naar Nederland.

Ook de uitbreding met Bulgarije en Roemenië in 2007 resulteerde in een toename van de immigratie vanuit die landen.

Aantal Oost-Europese immigranten naar geboorteland, 1980-2008

Aantal Oost-Europese immigranten naar geboorteland, 1980-2008

Van de Oost-Europeanen in Nederland zijn drie op de tien hier geboren.

Han Nicolaas en Carel Harmsen

Bronnen:
StatLine, Bevolking; generatie, geslacht, leeftijd en herkomstgroepering, 1 januari

Duitsers van de eerste generatie in Nederland naar deelstaat, 1 januari 2009