Werklozen snel aan de slag

Om te bepalen of werklozen snel weer aan de slag zijn gekomen, is de uitstroom van werkloosheid naar werk in kaart gebracht. Dit zijn de overgangen tussen de werkloze beroepsbevolking en werkzame beroepsbevolking per kwartaal. Hiertoe is bepaald of personen die behoren tot de werkloze beroepsbevolking drie maanden later behoren tot de werkzame beroepsbevolking.

Tot de werkzame beroepsbevolking worden personen gerekend met werk van ten minste twaalf uur per week. Tot de werkloze beroepsbevolking worden gerekend personen zonder werk of met werk van minder dan twaalf uur per week, die op zoek zijn naar werk van ten minste twaalf uur per werk en hiervoor op korte termijn beschikbaar zijn.