Afgedane strafzaak

Een strafzaak is een proces-verbaal dat is ingeschreven bij het Openbaar Ministerie, met als doel het voor te leggen aan de rechter. Een strafzaak is in beginsel gericht tegen één verdachte. Het OM heeft een recht tot vervolgen, niet de plicht daartoe. De officier van justitie kan op verschillende manieren een strafzaak zelf afhandelen. Een veelvoorkomende wijze van afdoen is het aanbieden van een transactie onder voorwaarden (een schikking met een verdachte treffen). Meestal is de voorwaarde waaraan moet worden voldaan om verdere strafvervolging te voorkomen de betaling van een geldsom of het verrichten van een taakstraf. Daarnaast kan het OM een strafzaak ook seponeren of voegen bij een andere zaak of overgedragen aan de afdeling rechtbankzaken van een ander parket.
Legt het OM de zaak voor aan de rechter dan doet deze laatste uitspraak.