Aandeel van vakanties in de CO2-uitstoot van Nederlanders

In dit artikel is voor de berekening van het aandeel van vakanties in de CO2-uitstoot het totaal uit de NAMEA-rekening gebruikt, in tegenstelling tot de 9 procent die in de publicatie Toerisme en recreatie in cijfers 2009 staat vermeld. Het getal in die publicatie wijkt af van het cijfer in het Webmagazine-artikel omdat ten tijde van het schrijven van Toerisme en recreatie in cijfers de cijfers van de NAMEA nog niet bekend waren. Daarom is er toen gebruik gemaakt van een schatting.
Terug naar artikel