Zakelijke dienstverleners verwachten toename omzet

Het aantal ondernemers in de zakelijke dienstverlening dat een toename van de omzet verwacht is in oktober groter dan het aantal dat een afname voorziet. Weliswaar was het saldo (+10 procent) kleiner dan in september (+20 procent), maar duidelijk groter dan in de eerste acht maanden van dit jaar. Over de gerealiseerde omzet in voorgaande drie maanden rapporteerde per saldo 29 procent een afname.

De zakelijke dienstverleners oordeelden in oktober negatiever over de toekomstige werkgelegenheid in hun branche dan in de afgelopen twee maanden. Per saldo verwacht 31 procent van hen dat de personeelssterkte in de komende drie maanden zal afnemen. In september gaf nog 13 procent een verwachte krimp aan. Vooral ondernemers in de uitzendbranche, de schoonmaakbranche en de economische advisering waren een stuk negatiever dan vorige maand.

De ondernemers gaven aan dat het economisch klimaat voor hun onderneming in de afgelopen drie maanden verder is verslechterd. Het aantal ondernemers dat een verslechtering opgaf was groter dan in september. Ruim de helft van de ondernemers geeft aan dat een tekort aan vraag hun zakelijke activiteiten belemmert.

Bij de ontwikkelingen en verwachtingen in de zakelijke dienstverlening kunnen seizoenseffecten een rol spelen. Vanwege de beperkte lengte van de reeksen wordt hier nog niet voor gecorrigeerd.

Verwachte omzet zakelijke dienstverlening 

Verwachte omzet zakelijke dienstverlening
Meer cijfers staan in het dossier Conjunctuur.