UWV

Het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen. Vanaf 1 januari 2009 is het Centrum voor Werk en Inkomen (CWI) onderdeel van UWV onder de naam UWV WERKbedrijf.

UWV/CWI kende vóór 2007 de zogenaamde ‘Verkorte Procedure’. Het invullen en ondertekenen van een Werknemersverklaring van geen bezwaar tegen het voorgenomen ontslag om bedrijfseconomische redenen, was voor werknemers voldoende om hun WW-uitkering veilig te stellen. Met de versoepeling van de verwijtbaarheidstoets voor de WW was het niet langer noodzakelijk om de Verkorte Procedure te handhaven. De Verkorte Procedure wordt daarom sinds 1 januari 2007 niet meer toegepast. Dit kan effect gehad hebben op het aantal ontslagprocedures.