Kantonrechter

Een deel van de ontbindingsverzoeken via de kantonrechter ging tot enkele jaren geleden over zaken waar werkgever en werknemer het in feite al over eens waren (“ontslag met wederzijds goedvinden”). Om de werkloosheidsuitkering van het UWV veilig te stellen werden dan zogenaamde ‘pro forma’ procedures gevolgd. Voor de rechter ging het in feite om hamerstukken. Per 1 oktober 2006 is de werkloosheidswet echter gewijzigd. De nieuwe wet beperkt de toets die het UWV uitvoert om te beoordelen of iemand verwijtbaar werkloos is. Sinds deze wetswijziging hoeven werknemers niet langer ‘pro forma’ procedures te voeren om een WW-uitkering veilig te stellen.
Het gewijzigde beleid rond de toetsing (met het oog op de WW-uitkering) om te beoordelen of iemand verwijtbaar werkloos kan effect hebben gehad op het aantal ontslagprocedures.