Consument koopt graag via internet

  • Driekwart internetgebruikers koopt online
  • Gemak en flexibiliteit belangrijkste reden
  • Meerdere aankopen, beperkte uitgaven
  • Vakantie het meest in beeld bij online aankopen
  • Internet voor de meeste mensen beschikbaar
  • Groei van mobiel internetten zet door

Steeds meer consumenten shoppen online. In het voorjaar van 2009 zei bijna driekwart van de 11,8 miljoen internetgebruikers dat ze ooit goederen via internet hadden gekocht. Ruim tweederde van hen behoort tot de frequente online shoppers en heeft in de drie maanden voorafgaande aan de peiling goederen via internet gekocht. Het gaat hier om meer dan de helft van de internetgebruikers. In 2002 behoorden nog maar twee van de tien internetgebruikers tot de frequente online shoppers.

Het gemak en de flexibiliteit voor de consument van het kopen via internet zijn de voornaamste oorzaken van de flinke groei in de afgelopen jaren. Zeven van de tien internetgebruikers die frequent online aankopen deden gaven aan dat zaken als gemak, tijdbesparing, winkelen wanneer je maar wilt de belangrijkste redenen zijn om online aankopen te doen. Daarnaast is ook de toegang tot producten die vaak in de regio niet voorhanden zijn een vaak genoemde reden. Ook een lagere prijs en een grotere keuze zijn heel belangrijke redenen die kopers via internet noemen.

Verblijfsaccommodaties voor vakanties worden het meest genoemd als internetaankoop. Daarnaast worden ook kaartjes voor evenementen, boeken en tijdschriften en kleding en sportartikelen vaak gekocht via internet.

Consumenten die in de drie maanden voorafgaande aan het onderzoek via internet kochten deden dit meestal vaker dan één keer. Ruim driekwart van deze groep gaf aan tussen de 1 en 6 keer iets gekocht te hebben. De overige kochten zelfs vaker dan 6 keer goederen via internet. Bij de totale uitgaven van deze online shoppers gaat het in ruim vier van de tien gevallen om een bedrag tussen de 100 en 500 euro. Eén op de drie gaf minder uit, iets minder dan een kwart zei meer te hebben uitgegeven. Hoewel steeds meer consumenten online hun aankopen verrichten is de totale omzet hiervan nog beperkt, ruim 4 miljard.

Van alle 12 tot 75 jarigen in Nederland heeft 90 procent op het moment van de peiling in 2009 thuis toegang tot het internet, waarmee dit medium zeer breed is geworteld in de samenleving. Van deze mensen heeft 85 procent zelfs de beschikking over het snellere breedband internet. Cijfers in Europees verband laten zien dat Nederland hiermee aan de top staat.

Ook mobiel internetten neemt in Nederland steeds grotere vormen aan. In 2009 zeiden drie van de tien personen die in drie maanden voorafgaande aan de peiling het internet hebben gebruikt wel eens gebruik te maken van mobiel internet. In 2007 waren dit er nog twee van de tien. Apparatuur die hier vooral voor wordt gebruikt zijn de laptop en de mobiele telefoon.

De PDF bevat het volledige persbericht inclusief tabellen en grafieken.