Afname uitvoer iets groter

Het volume van de uitvoer van goederen was in augustus bijna 9 procent kleiner dan een jaar eerder. Dit is een lichte verslechtering ten opzichte van juli, maar nog altijd een flinke verbetering ten opzichte van de maanden daarvoor. Het volume van de invoer nam in augustus met 13 procent af. Ook deze afname is groter dan in juli. Deze volumecijfers zijn gecorrigeerd voor werkdageffecten.

Volgens de exportradar van oktober zijn de omstandigheden voor de Nederlandse export niet verder verbeterd. In de vijf voorgaande maanden verbeterden de omstandigheden steeds.

De waarde van de goederenuitvoer kwam uit op 23,3 miljard euro. Dat is 19 procent minder dan een jaar eerder. De invoerwaarde daalde met 21 procent naar 21,3 miljard euro. Het handelsoverschot bedroeg daarmee 2,0 miljard euro. Dit is 0,2 miljard euro meer dan in augustus 2008.

De in- en uitvoerwaarde van minerale brandstoffen nam fors af, die van voeding en dranken veel minder. De uitvoer naar EU-landen nam veel sterker af dan de uitvoer naar niet-EU-landen. De invoer uit niet-EU-landen nam juist iets sterker af dan die uit EU-landen.

Mede als gevolg van de veel lagere aardolie- en aardgasprijzen waren de in- en uitvoerprijzen in augustus respectievelijk 9,5 en 11,4 procent lager dan een jaar eerder. De ruilvoet van de buitenlandse goederenhandel is daarmee ten opzichte van augustus 2008 verslechterd.

De in dit bericht gepubliceerde cijfers zijn bijgesteld ten opzichte van het eerder gepubliceerde bericht over de internationale handel van 13 oktober. De bijstellingen zijn een gevolg van nieuwe en meer uitgebreide informatie.

Uitvoer goederen (volume)

Uitvoer goederen (volume)

Meer cijfers staan in het dossier Conjunctuur.