Conjunctuur

De conjunctuur laat op- en neergaande bewegingen in de economie zien. Een belangrijke indicator voor de conjunctuur is de werkloosheid.