EU-15

De Europese Unie bestond in 2000 nog uit 15 landen. Om een goede vergelijking te maken tussen 2000 en 2007, is ook voor de situatie in 2007 de EU-15 gebruikt.

Van Ierland zijn geen cijfers beschikbaar voor 2000. De 2007-cijfers van Portugal zijn voorlopig.