Opleidingsniveau

De volgende vierdeling is gehanteerd:

1. alleen lager onderwijs

2. lager voortgezet onderwijs (vmbo)

3. hoger voortgezet onderwijs (mbo, havo, vwo)

4. hoger onderwijs (hbo, universiteit)