Gezonde levensverwachting

Het aantal jaren dat een persoon op een bepaalde leeftijd naar verwachting nog zal leven in een als goed ervaren gezondheid.
Voor het berekenen van deze levensverwachting is het aantal 'gezonde' jaren bepaald op basis van de enquêtevraag: 'Hoe is over het algemeen uw gezondheidstoestand?' Mensen die deze vraag beantwoorden met 'goed' of 'zeer goed' worden gezond genoemd.

De gegevens over ervaren gezondheid zijn afkomstig uit het Permanent  Onderzoek Leefsituatie (POLS). Omdat de berekeningen betrekking hebben op gegevens uit steekproefonderzoek, hebben de uitkomsten marges.