65-jarige mannen hebben nog 11 gezonde levensjaren voor de boeg

Mannen en vrouwen worden steeds ouder. Maar lang niet iedereen brengt die extra levensjaren ook in een goede gezondheid door.

Mannen die in 1990 65 jaar waren, hadden toen gemiddeld nog 14,7 levensjaren tegoed, waarvan 9,7 jaren in goede gezondheid. In 2007 is de levensverwachting toegenomen tot 17,4 jaren. Daarvan brengen zij nog 11,2 jaren door in een goede gezondheid. De levensverwachting is dus meer toegenomen dan de gezonde levensverwachting. Bij vrouwen van 65 jaar veranderde de gezonde levensverwachting zelfs helemaal niet, ondanks de toename van de levensverwachting met gemiddeld 1,5 jaar.

Het aantal jaren dat een 65-jarige nog in goede gezondheid doorbrengt, verschilt naar opleidingsniveau. Mannen met hoger onderwijs hebben een levensverwachting die gemiddeld 3,6 jaar hoger is dan van mannen met lager onderwijs, de gezonde levensverwachting ligt liefst 5,6 jaar hoger. Bij vrouwen is het beeld vergelijkbaar en komen de verschillen in levensverwachting en gezonde levensverwachting tussen hoog- en laagopgeleiden uit op 3,2 respectievelijk 6,3 jaren.

Levensverwachting en gezonde levensverwachting van 65-jarigen naar opleidingsniveau, 1997-2005

Levensverwachting en gezonde levensverwachting van 65-jarigen naar opleidingsniveau, 1997-2005

Ferdy Otten

Bron: StatLine:
Overlevingstafels

Gezonde levensverwachting

Gezonde levensverwachting naar opleiding