Zakelijke dienstverleners verwachten toename omzet

Voor het eerst sinds november 2008 is het aantal ondernemers dat een toename van de omzet in de komende drie maanden verwacht, groter dan het aantal dat een afname voorziet. Per saldo gaf 20 procent van de ondernemers in september aan een toename te voorzien.

De omzet is volgens de ondernemers afgenomen in de afgelopen drie maanden. Per saldo rapporteerde 35 procent van hen een afname. In de ICT-branche gaf maar liefst 60 procent van de ondernemers een afname van de omzet aan.

De zakelijke dienstverleners oordeelden in september beduidend minder negatief over de toekomstige werkgelegenheid in hun branche dan in voorgaande maanden. Per saldo verwacht 13 procent van hen dat de personeelssterkte in de komende drie maanden zal afnemen tegenover 25 procent in augustus. Per saldo gaf 42 procent van de ondernemers aan dat de personeelssterkte in de afgelopen drie maanden daadwerkelijk is afgenomen.

De ondernemers gaven aan dat het economisch klimaat voor hun onderneming in de afgelopen drie maanden verder is verslechterd. Wel was het aantal ondernemers dat een verslechtering opgaf een stuk kleiner dan in augustus.

Bij de omzet in de zakelijke dienstverlening kunnen seizoenseffecten een rol spelen. Hiervoor wordt niet gecorrigeerd.

Verwachte omzet zakelijke dienstverlening 

Verwachte omzet zakelijke dienstverlening

Meer cijfers staan in het dossier Conjunctuur.