Economie krimpt 5,4 procent

De Nederlandse economie is in het tweede kwartaal van 2009 met 5,4 procent gekrompen ten opzichte van dezelfde periode in 2008. In het eerste kwartaal bedroeg de krimp 4,5 procent.

Ten opzichte van het voorgaande kwartaal kromp de economie in het tweede kwartaal met 1,1 procent. Hierbij is rekening gehouden met werkdag- en seizoeneffecten. De kwartaal-op-kwartaalgroei is al vijf kwartalen op rij negatief. Dit is sinds het CBS met de meting begon niet eerder voorgekomen. De terugval was in het tweede kwartaal wel beduidend kleiner dan in het eerste kwartaal, toen de kwartaal-op-kwartaalkrimp 2,7 procent bedroeg.

De investeringen in vaste activa waren 13,4 procent lager. Er werd minder geïnvesteerd in machines en bedrijfsauto’s, en in woningen en bedrijfsgebouwen. De investeringen in infrastructurele werken waren wel hoger dan een jaar eerder.

Er werd in het tweede kwartaal ook veel minder geëxporteerd en geconsumeerd. Het volume van de uitvoer van goederen en diensten was 12,4 procent kleiner dan een jaar eerder. De invoer kwam 12,2 procent lager uit. Huishoudens besteedden 2,7 procent minder aan goederen en diensten. De overheidsconsumptie was de enige bestedingscategorie met een toename. Deze was 3,1 procent hoger dan in het tweede kwartaal van 2008.

De productie in de delfstoffenwinning, de industrie en in iets mindere mate de bouw was veel lager dan een jaar eerder. De goederenproducenten leverden 11,0 procent minder productie. Bij de commerciële dienstverleners was er een afname van 5,4 procent. Niet-commerciële dienstverleners leverden daarentegen 2,1 procent meer productie.

Middelen en bestedingen (volume)

Middelen en bestedingen (volume)

Meer cijfers staan op de themapagina Macro-economie.