Werkloosheid verder gestegen

Er waren in de periode juni – augustus, na correctie voor seizoeninvloeden, 386 duizend personen werkloos. Dit zijn er 15 duizend meer dan in de periode mei - juli.

Vergeleken met dezelfde periode een jaar eerder lag het aantal werklozen in de periode juni - augustus 96 duizend hoger. De werkloosheid onder mannen nam in een jaar tijd toe met 65 duizend en onder vrouwen met 30 duizend. Zowel bij de mannen als bij de vrouwen was het aantal werklozen in alle leeftijdsgroepen groter dan een jaar eerder. De toename onder 45-64-jarigen was het kleinst.

Gemiddeld was 5,0 procent van de beroepsbevolking werkloos. Het werkloosheidspercentage was het hoogst bij jongeren van 15 tot en met 24 jaar. Van hen was ruim 12 procent werkloos. Van de 25-44-jarigen en 45-64-jarigen was dit ongeveer 4 procent.

Van de mannelijke beroepsbevolking was 4,7 procent werkloos en van de vrouwelijke 5,4 procent. Deze percentages liggen dichter bij elkaar dan een jaar eerder.

Werkloosheid, seizoengecorrigeerd

Werkloosheid, seizoengecorrigeerd

Meer cijfers staan op de themapagina Arbeid en sociale zekerheid