Verdachte

Een verdachte is een persoon tegen wie een proces-verbaal is opgemaakt op verdenking van een misdrijf. Tegen een verdachte kunnen in een jaar één of meerdere processen-verbaal zijn opgemaakt. Per proces-verbaal kunnen meerdere delicten voorkomen. Naar schatting meer dan 90 procent van de verdachten wordt in een later stadium door de rechter schuldig verklaard of krijgt een transactie aangeboden. 
De gegevens over de verdachten zijn afkomstig uit de Herkenningsdienstsystemen (HKS) van de politie. Omdat de gegevens van de bijzondere opsporingsdiensten vaak niet in het HKS zijn opgenomen, zijn diverse typen misdrijven, zoals economische delicten, milieudelicten en uitkeringsfraude, ondervertegenwoordigd in de cijfers. Dit geldt ook voor de zogenoemde Haltafdoeningen. In deze publicatie worden alleen personen die in de periode 1996-2006 in de HKS voorkomen tot de verdachten gerekend.