Soorten misdrijf

Een misdrijf waarvan men bij een proces-verbaal wordt verdacht, wordt ingedeeld in een van de volgende categorieën:
• Geweldsmisdrijven, waaronder seksuele geweldsmisdrijven en vermogensmisdrijven met geweld;
• Vermogensmisdrijven: vermogensmisdrijven zonder geweld;
• Vernieling en openbare orde, (waaronder seksuele misdrijven zonder geweld, voornamelijk exhibitionisme);
• Verkeersmisdrijven;
• Overige misdrijven (incl. drugsmisdrijven).
Een persoon kan in één proces-verbaal van meerdere soorten misdrijven verdacht worden. Omdat de politie niet altijd alle misdrijven die bij het opmaken van het proces-verbaal bekend worden registreert, maar daarbij een keuze maakt voor bepaalde misdrijven (meestal die met de zwaarste strafdreiging) kan dit enige vertekening veroorzaken in de beschrijving van de samenhang tussen kenmerken van verdachten en de aard van het misdrijf. Informatie over de omvang van de vertekening is niet beschikbaar.