Slachtoffer

Een slachtoffer is iemand die één of meer malen een delict, behorend tot veelvoorkomende criminaliteit, heeft ondervonden in de twaalf maanden voorafgaand aan de enquêtedatum.
De gegevens zijn gebaseerd op de Veiligheidsmonitor Rijk 2005, 2006 en 2007. Dit onderzoek is door het CBS uitgevoerd in samenwerking met de ministeries van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Justitie. Aan 40 duizend respondenten is gevraagd of zij slachtoffer zijn geweest van:

 • seksuele delicten, 
 • mishandeling, 
 • bedreiging, 
 • (poging tot) inbraak, 
 • fietsdiefstal, 
 • autodiefstal,
 • diefstal uit auto, 
 • portemonneediefstal met geweld, 
 • zakkenrollerij, 
 • overige diefstal, 
 • vernieling aan of diefstal vanaf de auto, 
 • overige vernielingen, 
 • overige, niet nader gespecificeerde delicten.

Deze delicten kunnen zowel misdrijven als (lichtere) overtredingen betreffen. Deze gegevens zijn op persoonsniveau gekoppeld aan het landelijk bestand met verdachtengegevens.