Arbeidsproductiviteit

De waarde die per arbeidsjaar wordt toegevoegd