Arbeidsduur

Gemeten in arbeidsjaren of voltijdequivalenten