Arbeidsduur

Gemeten in arbeidsjaren of voltijdequivalenten

Terug naar artikel