510 bedrijven failliet

In augustus 2009 werden 510 faillissementen van bedrijven en instellingen (exclusief eenmanszaken) uitgesproken. Dit zijn er bijna 140 minder dan in juli dit jaar. Vergeleken met augustus 2008 lag het aantal faillissementen echter 220 hoger.

Het aantal in een bepaalde maand uitgesproken faillissementen hangt nauw samen met het aantal zittingsdagen van de rechtbank in die maand. Dit kan van maand tot maand sterk fluctueren. Voor een beter beeld van de ontwikkeling wordt daarom doorgaans gekeken naar de ontwikkeling van het voortschrijdend driemaandsgemiddelde van het aantal faillissementen.

In augustus kwam het driemaandsgemiddelde uit op 619, nagenoeg hetzelfde als in juli. Het gemiddelde ligt nu al vijf maanden achtereen in deze orde van grootte.

Faillissementen van bedrijven en instellingen (excl. eenmanszaken)

Faillissementen van bedrijven en instellingen (excl. eenmanszaken)

Meer cijfers staan op de themapagina Veiligheid en recht.