Gemeentelijke heffingen

De heffingen van gemeenten (kunnen) bestaan uit de onroerendezaakbelasting, reinigingsheffingen, rioolrechten, parkeerbelasting, leges bouwvergunningen, secretarieleges, toeristenbelasting, leges begraafplaatsrechten, precariobelasting, hondenbelasting, marktgelden, forensenbelasting, reclamebelasting, baatbelasting en roerendezaakbelasting. Niet iedere gemeente heft al deze belastingen en rechten. De gemeenteraad bepaalt welke belastingen/rechten een gemeente heft.

De opbrengst(groei) van de onroerendezaakbelasting is gecorrigeerd voor de afschaffing in 2006 van de onroerendezaakbelasting voor gebruikers van woningen.