Detailhandel zet minder om

De ondernemers in de detailhandel behaalden in juni ruim 4 procent minder omzet dan een jaar eerder. De prijzen waren bijna 1 procent lager. De omzetontwikkeling van de detailhandel wordt beïnvloed door de samenstelling van de koop- en feestdagen. Deze was in juni 2009 gunstiger dan in juni 2008. Na een globale correctie voor dit effect was de omzet ruim 6 procent lager dan een jaar eerder. Dit is in lijn met de voor verschillen in koopdagen gecorrigeerde afname in mei.

Tankstations realiseerden in juni 15 procent minder omzet dan een jaar eerder. Deze afname valt vrijwel geheel toe te schrijven aan de veel lagere brandstofprijzen.

In de non-foodsector was de omzet ruim 7 procent lager. Alle branches behaalden minder omzet dan in juni 2008, met uitzondering van de drogisterijen. Bij de verkopers van consumentenelektronica was de terugval het grootst, met 22 procent. Winkels in de non-foodsector rekenden in juni bijna 1 procent meer voor de verkochte artikelen dan een jaar eerder.

De winkels in de foodsector behaalden 4 procent meer omzet. De toename kwam geheel voor rekening van de supermarkten. De prijzen waren ruim 2 procent hoger.

De in dit bericht gepubliceerde cijfers zijn bijgesteld ten opzichte van het op 13 augustus 2009 gepubliceerde bericht over de detailhandel in juni. De cijfers zijn bijgesteld op grond van de meest recente gegevens.

Omzet detailhandel

Omzet detailhandel

Meer cijfers staan op de themapagina Handel en Horeca.