Zakelijke dienstverleners minder somber

De ondernemers in de zakelijke dienstverlening zijn in augustus minder somber dan in voorgaande maanden. Het aantal ondernemers dat een afname van de toekomstige omzet verwacht is nog maar een fractie (2 procent) groter dan het aantal dat een toename voorziet.

De omzet in de afgelopen drie maanden is volgens de ondernemers afgenomen. Per saldo rapporteerden drie op de tien van hen een afname. De schoonmaakbranche is een positieve uitzondering en laat een stijging van de omzet zien.

De zakelijke dienstverleners oordeelden in augustus nog altijd zeer negatief over de werkgelegenheid in hun branche. Per saldo verwachtte 25 procent van hen dat de personeelssterkte de komende drie maanden zal afnemen. Hiermee zijn ze wel wat minder pessimistisch dan in juli, toen per saldo 38 procent een afname voorzag. Per saldo gaf 40 procent van de ondernemers aan dat de personeelssterkte in de afgelopen drie maanden daadwerkelijk afnam.

De ondernemers gaven aan dat het economisch klimaat voor hun onderneming in de afgelopen drie maanden per saldo verder is verslechterd. Wel was het aantal ondernemers dat een verslechtering opgaf een stuk kleiner dan in juli.

Verwachte omzet zakelijke dienstverlening

Verwachte omzet zakelijke dienstverlening

Meer cijfers staan in het dossier Conjunctuur.